Най-продавани стоки и услуги

Справката е представена графично и е достъпа от меню „Справки“ > „Най-продавани стоки и услуги“. Това е друга интересна справка, чрез която можете лесно да разберете кои стоки и услуга са реализирани най-голям оборот. Резултатът може да бъде филтриран по тип на документа и година и да бъде разпечатан на принтер.