Брой документи по години

Тази справка е представена графично. В нея можете да следите и сравнявате броя на издадените документи през годините, за които има въведена информация в софтуера. Можете да филтрирате резултатите по тип на документи – фактура, проформа-фактура, стокова разписка или протокол. Справката може да бъде разпечатана на принтер.