Справка „Документи“

Справката се отваря от меню „Справки“ > „Базова справка“ или от бутона  , който е разположен в лентата с инструменти .

Чрез тази справка можете да направите справка за всички издадени документи чрез програмата.

Справката предлага възможност за филтриране на данните по най-разнообразни критерии. Резултатът от справката може да бъде отпечатана на принтер или съхранена в Excel формат.

Във филтъра на справката можете да изберете само един вид или няколко вида документи, можете да изберете конкретен период, да посочите конкретен клиент или група, както и начина на плащане на документите или статуса дали са платени