Плащания

Една продажба може да бъде платена по няколко начина – в брой, по банка, POS/карта, наложен платеж или с пощенски паричен превод (ППП). Ако приемате плащания и по други начини е необходимо да се свържете с нас, за да ги добавим в следващата версия на програмата. При всяка продажба има опция за смесено плащане чрез два начина.

При избор на плащане в брой, карта или наложен платеж програмата подава информация към фискалното устройство и разпечатва фискален бон. Ако сте избрали смесено плащане и единият от начините е такъв, който изисква касов бон, тогава също ще бъде разпечатан фискален бон.

Ако изберете за плащане по банка или ППП тогава плащането ще се запише в базата данни, но фискален бон няма да бъде отпечатан.

Можете отворите списъка с всички плащания от  падащото меню „Списък“ > „Плащания“

В табличния списък, който се визуализира на екрана се виждат всички плащания регистрирани в софтуера. За всяко плащане можете да видите неговия номер, дата и час, платена сума, начин на плащане, номера на продажбата към която се отнася, както и номера на фискалния бон и фактура, в случай, че има издадена такава.

За по-лесно възприемане редовете в таблица се оцветяват в зависимост от текущия статус на плащане. В бяло са оцветени плащанията, които вече са платени, в зелено са оцветени неплатените, а в розово са анулираните плащания.

Над списъка с плащания има лента, чрез която можете да откриете стари плащания чрез търсене по номер или по номер на фискален бон, както и по още няколко други критерии.

Ако кликнете два пъти с мишката върху някой ред, на екрана се отваря формата за детайлен преглед на продажбата, за която се отнася плащането.

Можете да видите плащанията за конкретна продажба и като кликнете  2 пъти върху вече приключила продажба. В долната част на екрана се показват всички плащания свързани с нея.

Важно: Програмата поддържа и авансови плащания по продажби, но поради непотвърдена информация как се отбелязват във финалния бон за момента са деактивирани.