Печат на договор

Внимание – тази функция е изключена в СУПТО версия 7.01 на софтуера, заради съвместимостта с Наредба Н-18.

Във версия 6.29 на програма „Фактуриране ЕУ“ е добавена функция за издаване на договор. Чрез нея можете да попълвате всякакъв вид договори, да ги разпечатвате на хартия и да ги записвате в PDF формат. Попълването става изключително бързо, тъй като повечето полета се попълват след избор с мишката. Договорите се съхраняват в базата данни, което позволява правене на справки при необходимост.

Можете да промените лесно заглавието на изпълнителя или възложителя като изберете една от предварително заложените стойности в софтуера:

Има и опция за бързо въвеждане на вида на договора. Ако не намирате вашия тип договор, тогава можете да го въведете ръчно в съответното поле.

Друга полезна функция е клонирането на стари договори. Ако издавате еднотипни договори, можете да ги съхраните като бланка, след това да ги клонирате и да допълните нужните полета в новия договор.