Банкови документи

Платежни нареждания и вносни бележки

С програма „Фактуриране ЕУ“ можете да печатате платежни нареждания и вносни бележки. Издадените банкови документи могат да бъдат отпечатвани на принтер или преобразувани в PDF файлове удобни за изпращане по е-mail. Налична е и подробна статистика за вашата работа с програмата по дати.

Формите за попълване на платежно нареждане и вносна бележка се отварят от лентата с инструменти, от падащия списък „Документ“. Работата с тази функционалност е толкова опростена, че дори няма нужда от документация. Въвеждат се нужните данни в полетата и се натискат бутоните вдясно.

Екрани от програмата и бланки на платежно и вносна бележка.

Платежно нареждане

Вносна бележка

Принтирани изображения