Модул „Склад“

Модул „Склад“ е подходящ за фирми, които желаят да следят точното количество на предлаганите стоки. В този модул има опция за вписване на доставки от определени стоки, както и бързо вписване на количество от определена стока, като се посочва доставна цена и доставчик, от който е получена. При издаване на стокова разписка или фактура, количествата се изписват автоматично от склада. В програмата е заложена и функция за ръчно изписване на количество. Това се налага, когато се изписват количества без необходимост от издаване на счетоводен документ (ревизия и др.). Тази процедура е обособена в програмата като меню „Складови движения” и е достъпна от меню „Склад“ > „Складови движения“. От лявата страна на екрана са разположени търговските групи заедно с добавените артикули във вашата база данни. Когато въведете името или каталожния номер на стоката в полето за търсене, името на стоката автоматично ще се оцвети.

В този модул са включени най-разнообразни справки (текущи наличности, генерирани печалби за определен период от време и др.). Много полезна е „Справка Доставки“. В нея се визуализират доставките по дати и доставчици с възможност за филтриране само на определена стока. Справката разполага и с функция за групиране по дати и доставчици с възможност за експорт в Excel (XLS и XLSX) формат.


Разгледайте пълното ръководство за работа с модул „Склад“ от тук.