Инсталиране

За да работите с „Фактуриране ЕУ“ е необходимо първо да инсталирате програмата на вашия компютър. Процесът по инсталация е много бърз и лесен. Най-напред се изтегля инсталационния файл от уеб сайта на програмата www.fakturirane.eu, след което се стартира, приемат се условията за ползване и се натискат три бутона.

1. Изтегляне на FakturiraneSetup.exe

Отворете уеб сайта www.fakturirane.eu и натиснете синия бутон „ИЗТЕГЛЯНЕ“, който е разположен в горния десен ъгъл на страницата или заредете директно адреса в браузъра: https://fakturirane.eu/download/

На екран ще се появи форма с 3 полета.  Въведете вашия email ако желаете да получите допълнителна информация, посочете контролната сума и натиснете бутона „ИЗТЕГЛЯНЕ“.

Ако работите с Google Chrome в долната част на екрана ще се появи бутон „FakturiraneSetup.exe“. Натиснете го и продължете напред.

Ако работите с Firefox ще се отвори следния диалогов прозорец:

Натиснете бутона „Запазване на файла“, след което потърсете изтегления файл в горния десен ъгъл на браузъра и го отворете.

На екрана ще се появи стандартния Windows диалог при изтегляне на файлове. Натиснете Run и продължете напред.

2. Инсталиране на „Фактуриране ЕУ“

Първата страница от помощния при инсталация изглежда по следния начин:

Прочетете внимателно условията за ползване на програма „Фактуриране ЕУ“. Условията са публикувани и на адрес: https://fakturirane.eu/legal/terms/

Ако сте съгласни с тях, приемете споразумението и натиснете бутона „Напред“.

Следващата стъпка от помощника е предвидена за избор на папка, в която се инсталират системните файлове на програмата. Можете да промените тази папка при необходимост, например ако желаете да инсталирате програмата на друг дял от твърдия диск.

След като натиснете бутона „Напред“ ще се копират всички файлове, с които работи програмата.

Ако инсталирането протече нормално на екран ще се зареди последния екран.

Натиснете бутона „Готово“ и помощникът при инсталация се затваря, а на екрана се зарежда стартовия екран на програма „Фактуриране ЕУ“.