База данни

Компютърът, на който се намира базата данни се нарича сървър. Ако работната станция и сървъра са един и същ компютър, то разположението на базата данни е локално. Програмата може да работи с два вида база данни – локална и облачна база данни. Типът на базата данни се определя във формата за заявка и конфигуриране на лиценз: https://fakturirane.eu/license/. Локалната база данни се записва на текущия компютър в папка C:\ProgramData\fakturirane\, докато облачната база данни е разположена на сървъра fakturirane.eu.

Програмата се свързва автоматично с базата данни. При коректно инсталиране на програмата първоначално тя работи с локална база данни. Ако имате закупен лиценз, при конфигурирането му сте посочили „облачна база данни“ и го заредите в програмата, то тогава тя автоматично ще се свърже със съответната база данни.

Локална база данни

  • Препоръчваме ви да включите функцията за автоматично архивиране на данните, тъй като базата данни се съхранява на вашия компютър и при повреда на твърдия диск или Windows можете да загубите безвъзвратно вашите данни.
  •  Препоръчваме ви да правите веднъж седмично ръчен архив, който да си изпращате на email, съхранявате на флашка или друг компютър
  • Програмата позволява преместването на локалната база данни на сървър във Windows мрежа. По този начин имате възможност да работите от няколко компютъра едновременно с обща база данни.

Облачна база данни

  • можете да работите с обща база данни от няколко работни места, но за да работите с програмата е необходимо да имате постоянна интернет връзка.
  • при този архив се прави автоматичен седмичен архив
  • при конфигуриране на лиценз има опция за допълнително архивиране, чрез която включвате ежедневно архивиране на два различни компютъра, разположени в различни data центрове.