Търговски групи

Списъкът с търговски групи се отваря и управлява от главното меню „Други номенклатури“ > „Списък с търговски групи“.

Номенклатурата с търговски групи е представена в табличен вид, като всеки запис е на отделен ред, а всеки ред е разделен на няколко колони. Последователността на показване на данните по колони е следната: наименование, брой продукти.