Мерни единици

Програма „Фактуриране ЕУ“ съдържа богат набор от мерни единици. При инсталиране на програмата по подразбиране е добавена само една мерна единица – брой. За да добавите други мерни единици, които са ви необходими, отворете меню „Други номенклатури”, след което изберете „Мерни единици”.

Мерни единици

На екрана ще се появи прозорец съдържащ информация за наличните мерни единици в програмата. В номенклатурата с мерни единици предварително са въведени най-често използваните мерни единици в България. Потребителите имат възможност да изберат само мерните единици, чрез които ще работят в системата. В левия списък се намират всички налични за използване мерни единици, а от дясно са тези, които са активни и достъпни при издаване на документ чрез програмата. Местенето на мерни единици от единия в другия списък се осъществява чрез двата бутона (зелени стрелки). Основната мерна единица в софтуера по подразбиране е „Брой (бр.)“. Това лесно може да бъде променено от падащото меню „Избор на основна мерна единица“.

Ако се нуждаете от мерна единица, която не е налична в програмата, моля свържете се с нас по удобен за вас начин, за да я добавим в следващата версия на програмата.