Клиенти

Списъкът с клиенти се отваря от главното меню „Клиенти“ > „Списък с клиенти“, чрез клавиш F7 или чрез лентата с икони (човекът с костюма).

Номенклатурата с клиенти е представена в табличен вид, като всеки запис е на отделен ред, а всеки ред е разделен на няколко колони. Последователността на показване на данните по колони е следната: име на клиент, населено място, ЕИК, МОЛ, телефон.

При отваряне над списъка се зарежда филтър, чрез който можете да филтрирате резултатите. Филтърът предлага възможност за търсене по ЕИК или име, както и възможност за подреждане на резултатите по различни критерии.

Добавяне на клиенти в базата данни можете да направите по няколко начина:

  • чрез внасяне от Excel файл
  • при запис на нова проформа-фактура
  • чрез меню „Клиенти“ > „Добавяне на клиент“

Ако имате постоянни клиенти е желателно да въведете предварително тяхната информация в програма „Фактуриране ЕУ“. По този начин при попълване на нов документ е необходимо да въведете само техния ЕИК номер или част от името и останалите данни се запълват автоматично.

Когато въведете ЕИК номер и фирмата е регистрирана по ДДС, тогава част от данните се извличат автоматично от НАП и се попълват в съответните полета. Задължителните полета за попълване са подредени в горната лява част на прозореца. Те са – ЕИК, ИН по ДДС (ако фирмата има регистрация), Име, Населено място, Адрес (данъчният адрес на фирмата се образува от информацията въведена в полетата Населено място и Адрес), МОЛ и Получател.

Полето клиентски номер е незадължително. В случай, че имате вътрешна номерация на клиенти си, можете да го използвате за тази цел. Ако издавате фактури на английски език (Invoice), тогава е желателно да въведете и полетата в горната дясна част на прозореца. Тези полета се използват само при печат на документа на английски език. Ако ги оставите празни, програмата автоматично преобразува информацията.

Ако въведете телефон на клиент, той се визуализира в някои от шаблоните при печат на документ, а при въвеждане на email адрес, можете да изпращате документите директно на пощата на клиента чрез вградената функционалност в програмата.

В полетата Бележки, IBAN и Офис можете да си въвеждате допълнителна информация за съответния клиент. Тя не се отпечатва никъде и се вижда само на това място.

В полето отстъпка можете да въведете индивидуална отстъпка за всеки клиент. Когато този клиент бъде избран в съответния документ, тогава в полето за търговска отстъпка в редовете на документа ще се попълни автоматично персоналната му отстъпка.

Падащият списък Група позволява да организирате вашите клиенти под формата на търговски групи. Към всяка група можете отново да зададете % търговска отстъпка. Индивидуалната клиентска отстъпка има по-висок приоритет от търговската отстъпка на групата.

Други интересни функции в този прозорец са:

  • проверка за валидност на ЕИК – при въвеждане на валиден български ЕИК номер ще видите зелен индикатор.
  • попълване на полето ИН по ДДС – ако отбележите отметката вдясно от това поле, то се попълва автоматично като се образува от BG и въведената информация в полето ЕИК.
  • писане email на клиент – ако сте попълнили email адрес и натиснете иконката вдясно от това поле, тогава се стартира email програмата с попълнен email адрес.