Доставчици

Списъкът с доставчици тъй като не се използва много често се отваря само от едно място – главното меню „Стоки и услуги“ > „Списък с доставчици“.

Номенклатурата с доставчици е представена в табличен вид, като всеки запис е на отделен ред, а всеки ред е разделен на няколко колони. Последователността на показване на данните по колони е следната: име, брой продукти.