Банкови сметки

Списъкът с банкови сметки се отваря и управлява от главното меню „Други номенклатури“ > „Списък с банкови сметки“.

Номенклатурата с банкови сметки е представена в табличен вид, като всеки запис е на отделен ред, а всеки ред е разделен на няколко колони. Последователността на показване на данните по колони е следната: IBAN, банка, BIC, бележки.

При отваряне над списъка се зарежда филтър, чрез който можете да филтрирате резултатите. Филтърът предлага възможност за търсене по IBAN, както и възможност за подреждане на резултатите по различни критерии.

За да добавите информация за банкова сметка в програма „Фактуриране ЕУ“, отворете програмното меню „Други номенклатури“, след което изберете „Добавяне на банкова сметка“.

Добавяне на банкова сметка

 

На екрана ще се появи диалогов прозорец, в който да въведете информация за банковата сметка.

За всяка банкова сметка се въвеждат IBAN, име на банка, BIC/SWIFT. Има възможност за въвеждане и на допълнителни бележки при необходимост.

За да се ускори работния процес, програма „Фактуриране ЕУ“ е проектирана така, че след въвеждане на IBAN на сметка в българска банка, всички други полета в прозореца се попълват автоматично, като информацията се извлича автоматично от номера. Друга важна функция е, че при въвеждане на IBAN започващ с BG програмата извършва автоматична проверка за валидност.

От меню „Настройки“ > „Общи настройки“ > „Автоматичен избор“ можете да посочите за начин на плащане „Платежно нареждане“ и да посочите банкова сметка по подразбиране. Стойностите избрани в тези две полета ще се попълват автоматично при издаване нов документ и няма да има нужда ги попълвате ръчно всеки път.