СУПТО настройки

Тук можете да настройте по-прецизно софтуера и по този начин да ускорите работата с програмата при управление на продажби като изключите или включите някои допълнителни функционалности.

Възможни настройки:

  • Проверка на касова наличност при стартиране на програмата – по подразбиране тази настройка е включена, но ако не желаете да се прави такава проверка при всяка стартиране на програмата можете да я изключите. Проверка за това каква сума е регистрирана в касата можете да направите по всяко време, чрез натискане на бутона със стрелките.

  • Показване на списък със съвпадения при въвеждане на стока – от тук можете да изключите падащия списък, който се показва непосредствено под полето за име на стока при въвеждане във формата за регистриране на продажба.

  • Показване на бутон „Бърз избор“ в продажба – този бутон отваря меню с всички групи (ако има въведени такива) и  стоки от номенклатурния списък. Тази функция е много удобна за работа при по-малки номенклатурни списъци, но ако имате над 5 000 броя стоки, по-добре я изключете.

  • Показване на бутони с любими продукти – тези бутони се показват, само ако сте отбелязали отметката „В Любими“ при редакция на продукт.

 

  • Възможност за издаване на стокова разписка след продажба – показва се бутон „Стокова разписка“ при преглед на продажба
  • Възможност за издаване на протокол след продажба – показва се бутон „Протокол“ при преглед на продажба
  • Преминаване през продажба при преобразуване на проформа – ако тази отметка е включена, тогава се отваря формата за продажба със заредени стоки и услуги от проформа фактурата. В противен случай продажбата отново се регистрира, но това действие се извършва на заден план, като директно се преминава във фактура.
  • Документ след продажба – тук можете да посочите какво желаете да се случи след като продажбата бъде отразена като приключена. Ако изберете „ръчно издаване на документ“ това означава, че няма да се издаде автоматично документа, а ще се зареди началния екран на програмата. За автоматично издаване на документа след приключване на продажба, изберете някоя от следващите опции: авт. издаване на фактура, авт. издаване на стокова разписка, авт. издавана на протокол