Справки и статистики

Тук можете да зададете начални стойности за филтъра на една от най-важните справки в софтуера: „Базова справка за издадени документи“.