Програмен интерфейс

В тази форма можете да укажете каква да бъде реакцията на програмата при минимизиране. От тук се определя дали да се скрие по стандартния начин на Windows, да се появи икона до часовника или да се вижда и на двете места.

Програмен интерфейс

Други интересни функции, които се управляват от тук са: задаване на начален екран, предупреждение при затваря на програмата, възможността на проверка за валидност на ЕИК/ЕГН. За да не губите време и ако издавате периодично едни и същи документи е предвидена възможността за клониране на стари документи. При тази функция, напр. се генерира нова проформа фактура със същата информация от базовата, като само се сменя датата с текущата и номера със следващите пореден.

Тук можете да посочите също с колко цифри желаете да работите след десетичната запетая за количества и единични цени, както и можете да направите още няколко допълнителни настройки.