Общи настройки

Програмата за фактуриране съдържа набор от настройки позволяващи нейното конфигуриране с цел постигане на максимално удобство в процеса на работа с нея. По подразбиране всички настройки са направени и оптимизирани така, че програмата да работи достатъчно ефективно. Въпреки това е добра идея да разгледате допълнителните възможности, които може би ще ви бъдат полезни.

Настройки на програма за фактури

Настройките могат да бъдат изведени по няколко начина:

  • От работното меню на програмата за фактуриране „Настройки“ > „Общи настройки“;
  • Чрез иконката изобразяваща зъбно колело, намираща се на оперативната лента.
  • С натискане на клавиша “F11” от клавиатурата;

Настройките са организирани в няколко раздела, които са показани в лявата част на екрана. Когато натиснете с мишката върху името на даден раздел, неговите настройки ще се появят в дясната част на екрана:

Ако желаете да направите някаква промяна е необходимо след това да натиснете бутона „Потвърждаване“. Програмата запомня последния раздел, в който сте били и при повторно влизане ще се озовете точно там.