ErpNet.FP в Windows мрежа

Ако фискалното устройство ще се ползва в мрежа, в полето „Сървър“ вместо localhost въведете IP адреса на машината, на която е свързано. След това заредете http://IP-SERVER:8001 в браузъра, за да се уверите, че всичко е наред и се зарежда контролния панел на библиотеката. Не трябва да инсталирате библиотеката на другите компютри.

Заредете горния адрес и на другите компютри. Ако не виждате контролния панел, направете следната настройка във Windows Firewall на сървъра:

Отворете „Allow an app through Windows Firewall“ в контролния панел на Windows

Windows Firewall Software Settings ErpNet

Изберете бутона за добавяне на софтуер в списъка.

ErpNet.FP мрежа windows Firewall

Изберете файла ErpNet.FP.Server.exe.

ErpNet.FP мрежа windows Firewall

Маркирайте тези две настройки и потвърдете.

ErpNet.FP мрежа windows Firewall

След това опитайте да достъпите адреса http://IP-SERVER:8001 на другите компютри в мрежата. Ако отново не виждате контролния панел, рестартирайте сървъра.