Клавишни комбинации

Чрез клавишните операции можете бързо да стартирате определени действия в програмата.

Важно: Поради промяна във функционалността на софтуера във връзка Наредба Н-18, навсякъде във софтуера, както и тук действието „Фактура / известие“ ще отваря директно „Нова продажба“.