Експорт на данни

От тази страница можете да включите допълнителна възможност за експорт на документи към други системи. На разположение е експорт към Comarch EDI (ECOD), но скоро ще бъдат налични и други възможности (еFaktura и др.)

Експорт на данни /EDI/

Първата опция е „Експорт на документи към Comarch EDI“. Включете тази отметка ако работите с Comarch EDI и е необходим експорт на документите в XML файл, който да бъде импортиран. Когато влезете в списък с фактури и натиснете десния бутон на мишката върху някой документ изберете меню „Експорт“ > „Comarch EDI (ECOD)“.

Comarch EDI export

След това на екран се показва диалог за избор на папка и име на файл. По подразбиране файла е разширение .XML, а името се образува от типа на документа, номера му и неговата дата.

Ако всеки път записвате XML файловете в една и съща папка можете да отбележите втората опция от страницата в настройките „Директен запис на XML файл в папка“ и да посочите папката в следващото поле.

Третата опция е предвидена за случаи, при които е необходим експорт в XML файл за абсолютно всеки документ. Когато отметката е отбелязана в комбинация с останалите две, тогава XML файла се генерира автоматично при запис на документ в посочената папка.