Други настройки

В тази страница са предвидени опции за фина настройка на системата. Ако сте се запознали с всички полезни съвети на счетоводния съветник и вече не ви е полезен, тук е мястото, от което можете да го изключите. Преди да го изключите е добре да знаете, че тези съвети се обновяват и допълват с всяка нова версия на програмата, затова е желателно съветника да е включен.

От тук можете да скриете бутона за едновременен печат на копие и оригинал, в случай че не ви се налага да го използвате, бутона за изпращане на документи до клиент, ако не използвате тази функция, да изключите изписването на количества от склада при издаване на протоколи и стокови разписки, да размените местата на доставчик и клиент при печат на някои документи, както и да направите много други допълнителни настройки, които ще улеснят работата ви с програмата.