Автоматичен избор

За да не се въвеждат всеки път едни и същи данни, като място на сделката, начин на плащане, съставител, банкова сметка и т.н. програмата предоставя възможност за предварително въвеждане. При отваряне на нов документ въведените в тази страница данни ще се попълнят автоматично без да е необходимо да ги въвеждате или избирате ръчно.

Ако клиентът, на който издавате документ е чуждестранна фирма, тогава тук можете да посочите допълнителна банкова сметка (напр. в EUR), която ще се показва автоматично при печат или запис на документите в PDF формат.