СУПТО

СУПТО е абревиатура на софтуер за управление на продажбите в търговски обект.  За да се запознаете детайлно какво е СУПТО и дали софтуерът, който използвате е СУПТО, можете отворите уеб сайта на НАП https://nap.bg/page?id=744 , да изтеглите файла „Какво е софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)“ и да прочетете внимателно разясненията.

През декември 2018 г. НАП определиха фактуриращите програми, които се използват в търговски обекти , в които има фискално устройство и съхраняват ед. цени и количества в база данни като СУПТО.

Ако приемате само плащания, които не изискват издаване на фискален бон (напр. по банка или пощенски паричен превод), тогава не ви е необходим СУПТО.

На лицата със свободни професии също не им е необходим СУПТО. Те не са длъжни да имат касов апарат и да издават касови бележки, но трябва да издават фактури за извършената работа. Например такива лица са: експерт-счетоводителите, консултантите, одиторите, адвокатите, нотариусите, частните съдебни изпълнители, съдебните заседатели, експертите към съда и прокуратурата, лицензираните оценители, представителите по индустриална собственост, медицинските специалисти, преводачите, архитектите, инженерите, техническите ръководители, дейците на културата, образованието, изкуството и науката, застрахователните агенти.

Но ако приемате плащания в брой, не сте със свободно професия, имате фискално устройство и фактурираща програма в същия търговски обект, то тогава софтуерът до 30 септември 2019 г. трябва да се свърже с касовия апарат и да го управлява в режим фискален принтер. Ръчно издаване на касови бележки след тази дата е забранено по Наредба Н-18.

Възможни решения, които са приложими за някои бизнес модели:

  • разделяне на фискалното устройство и програмата, така че да са в отделни търговски обекти
  • бракуване на фискалното устройство и спиране на приемане на плащания в брой и други начини изискващи издаване на фискален бон
  • деинсталиране на програма „Фактуриране ЕУ“ и преминаване към хартиен кочан с фактури
  • да запалите свещ и да се молите да отменят Наредба Н-18.