Въпроси и отговори

Какво представлява програмата?
Фактуриране ЕУ е програма разработена за Microsoft Windows, с която могат да се издават фактури, проформа-фактури, стокови разписки, протоколи, вносни бележки, платежни нареждания, складови разписки, поръчки, описи, оферти и други документи.

Има ли безплатна версия програмата?
Програмата няма безплатна версия. Отключването на функциите се осъществява чрез закупуване и зареждане на лиценз.

Работи ли програмата на операционна система различна от Windows?
Програмата не работи под друга операционна система, но предоставя възможност за достъп до базата данни чрез уеб браузър. Повече информация можете да прочетете тук.

Може ли програмата да работи с повече от една фирма?
Да – броят на фирмите, с които програмата може да работи едновременно зависи от лиценза, който притежавате. Повече информация можете да научите тук.

Какво означава закупуване на лиценз за една фирма?
При закупуване на лиценз за една фирма вие имате право да издавате неограничен брой документи от един конкретен ЕИК номер – този на фирмата, на която принадлежи закупения лиценз. Ако имате две фирми, вие можете да закупите лиценз за две фирми. Тогава в програмата се появява меню за превключване между фирмите.

Колко струва програмата ако се използва на повече от 1 компютър?
Цената на програмата е една и съща независимо на колко компютри, лаптопи или таблети я използвате.

На коя банкова сметка да направя превод за лиценза?
Банка: Първа Инвестиционна Банка – Бургас, IBAN: BG18 FINV 9150 1016 6228 52, BIC: FINVBGSF, В полза на: ЛИЦЕНЗ ЕООД, Основание: FAKTURIRANE EU Вашия ЕИК.

Издава ли се фактура, след като се закупи лиценз?
Да, фактура се издава и изпраща на клиента, след като се заплати лиценза.

Могат ли фактурите да се изпращат по e-mail или да се съхраняват като PDF?
Да, програмата „Фактуриране ЕУ“ разполага с вградена функционалност, която позволява това.

Има ли програмата за фактуриране софтуерна поддръжка?
Да, със закупуване на лиценз получавате пълна софтуерна поддръжка на софтуера заедно с безплатни обновления за периода на валидност на вашия сертификат.

Има ли възможност за подписване на фактурите чрез електронен подпис?
Програмата има възможност за създаване на документи в PDF. Повечето доставчици на електронни подписи предлагат безплатен софтуер, чрез който можете да подписвате файлове.

Могат ли бъдат прескачани номера при издаване на фактури?
Когато използвате една номерация не могат да бъдат прескачани номера при издаване на фактури с програмата. Например ако сте издали фактура с номер 50 а след това поради някаква причина искате да издадете фактура с номер 70 това не може да се направи с програмата. В подобни случаи могат да се предприемат две неща: да се издадат и анулират фактури с номера от 51 до 69 или да се използва втора номерация като за стартов номер се посочи 70.

Кога и при кои видове документи се регистрират складови движения?
Не се регистрират складови движения при следните случаи: създаване на проформа фактура; клониране на проформа фактура, преобразуване на друг вид документ към проформа фактура; преобразуване на стокова разписка към фактура; преобразуване на протокол към фактура.
Складови движения се регистрират при: издаване на фактура, издаване на стокова разписка, издаване на протокол; клониране на фактура, стокова разписка и протокол; преобразуване от проформа фактура към фактура.

Защо не мога да сменя ЕИК на фирмата?
ЕИК номерът е обвързан с вашия лиценз. Ако желаете да го смените трябва да ви преиздадем лиценза с нов ЕИК.

Мога ли да импортирам списък с клиенти от друга програма?
Да, в програмата има такава опция. Ако изпитвате трудности винаги можете да се обърнете към техническата поддръжка.

Мога ли да добавя мерна единица, която липсва с списъка?
Можете да ни изпратите мерната единица и ще я добавим в следващата версия на програмата.

Може ли програмата да разпечатва INVOICE фактури на английски език?
Да, може. Необходимо е да включите допълнителната съвместимост за английски език от настройките на програмата.

Ако преинсталирам операционна система как да запазя данните?
Можете да използвате вградените функции за архивиране и възстановяване. Уверете се, че работите с последната версия на програмата – 6.35 преди да започнете! Ако желаете да прехвърлите програмата ръчно, тогава запазете съдържанието на папките C:\Program Files (x86)\fakturirane\ и C:\ProgramData\fakturirane\ (понякога е скрита папка в Windows). След като преинсталирате Windows ги копирайте отново на същото място и направете икона за бърз достъп на файла fakturirane.exe на работния плот на Windows.

Мога ли да прехвърля програмата от Windows XP на Windows 7, 8 или 10?
Необходимо е да копирате следните две папки от Windows XP на новия. C\:Program Files\fakturirane\ (Windows XP) в C:\Program Files (x86)\fakturirane\ (Windows 7, 8, 10) и C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\fakturirane\ (Windows XP) в C:\ProgramData\fakturirane\ (Windows 7, 8, 10). След това направете връзка (shortcut) на C:\Program Files (x86)\fakturirane\fakturirane.exe на десктопа.

Какво ще стане когато ми изтече лиценза, ще имам ли достъп до данните в програмата?
След като вашият лиценз изтече, програмата преминава в Demo режим като вашите данни се запазват, но някои от функциите спират да работят.

Може ли да се прави архив на информацията?
В програмата има опция за ръчно архивиране. Желателно е да разгледате и възможностите за автоматично архивиране в настройките.

Къде мога да прочета отзиви на клиенти използващи програмата?
Отзивите за програмата можете да прочетете тук.

Как мога да обновя програмата до последната версия?
Възможните начини за обновяване на програмата са описани тук.

Има ли начин цените във фактурата да бъдат в евро?
Има опция, само когато разпечатвате Invoice фактури. Включете чуждоезиковата съвместимост в настройките и изберете за валута EUR. Когато въведете цена в „Retail Price“ (в редакция на артикул) и след това го изберете от списъка при попълване на документ и разпечатате Invoice, тогава във фактурата ще се визуализират точните цени в евро. В противен случай ще се преизчислят по курса въведен в документа.

Има ли в програмата шаблони за по-бързо издаване на еднотипни документи?
В програмата няма шаблони, но можете в списъка с документи да кликнете с десния бутон на мишката върху някой документ и да натиснете „Клониране“. След това можете да редактирате последно издадения документ (получателя или друго поле), в случай, че е необходимо.

Може ли програмата да работи в мрежа и да се достъпва от няколко места?
Предлагаме лиценз „Отдалечена база данни“. При него данните се съхраняват на наш сървър и могат да се достъпват от компютри, на които е зареден лиценза без значение дали са в мрежа или не, единственото условие е да има Интернет връзка. В програмата има опция за работа с база данни разположена на сървър в локална мрежа или Google Drive.

Какво означава съобщението „The Microsoft Jet database engine cannot find the input table or query ‘invoices’. Make sure it exists and that its name is spelled correctly.“?
Съобщението „The Microsoft Jet database engine cannot find the input table or query ‘invoices’. Make sure it exists and that its name is spelled correctly.“ се появява обикновено, когато програмата е инсталирана на локален сървър и се ползва по през мрежова инфраструктура. Съобщението индикира, че определена таблица от базата данни не може да бъде намерена, което може да се дължи на прекъсната мрежова връзка, намалена дискова активност, активиран режим за пестене на енергия или друга причина свързана с настройките сървъра, на който е инсталиран софтуера.

Въпроси относно СУПТО „Фактуриране ЕУ“

 

Получава се авансово плащане в брой, за стока, която се доставя малко по-късно – какво се прави?

 

Регистрира се продажба с УНП с услуга “Авансово плащане” и се пуска бон, издава се фактура за авансово плащане при необходимост.

 


Напомняме ви, че ако имате въпрос, на който не намирате отговор в нашия уеб сайт, можете да го зададете на екипа поддържащ страницата и програмата за фактури. Ще сме ви благодарни, ако изкажете вашето мнение за програмата и екипа, който я поддържа или напишете кратко ревю в нашия уеб сайт.