Внасяне на редове

Ако издавате многоредови фактури, можете лесно да вмъкнете списък с артикули от предварително подготвен Excel файл. Колоните в него трябва да са подредени в следната последователност: арт. номер (A), име на артикул (B), количество (C), цена без ДДС (D), търговска отстъпка в % (E).

Изключително важно за правилното внасяне е във файла да няма празни клетки. Единствено празни могат да са клетките в последната колона с търг. отстъпка.

След като сте се уверили, че сте изпълнили горните условия, проверете дали над първото движение има антетка или някакви други празни редове и ако има ги изтрийте, така че данните да започват от ред номер 1. След това в Excel изберете „Запиши като“ (Save As …) от главното меню и изберете за формат на файла „XML електронна таблица 2003 (*.xml)“.

Запишете файла на вашия Desktop. Стартирайте програма „Фактуриране ЕУ“ и отворете нова фактура или фактурата, в която желаете да внесете редовете. Кликнете с десния бутон на мишката и от падащото меню изберете „Внасяне на редове от файл…“

Уверете се, че файлът, който подготвихте не е отворен в Excel. Във формата, която ще се отвори на екран, посочете файла и натиснете бутона „Импорт“.