Внасяне на клиенти

В програмата можете много лесно да внесете списък с клиенти от предварително подготвен Excel файл. Колоните в него трябва да са подредени в следната последователност: име (A), населено място (B), адрес (C), ЕИК (D), ДДС номер (E), получател (F), МОЛ (G), телефон (H), e-mail адрес (I).

Изключително важно за правилното внасяне на клиенти е във файла да няма празни клетки. В празните клетки можете да въведете тире (-).

След като сте се уверили, че сте изпълнили горните условия, проверете дали в първия ред има антетка и ако има изтрийте реда. Правилно подреден файл с примерни данни изглежда по следния начин:

След това в Excel изберете „Запиши като“ (Save As …) от главното меню и изберете за формат на файла „XML електронна таблица 2003 (.xml)“. Запишете файла на вашия Desktop. Уверете се, че файлът, който подготвихте не е отворен в Excel, отворете програма Фактуриране и изберете меню „Клиенти“ > „Внасяне на клиенти“. За тип импорт посочете „Excel файл в XML Spreadsheet формат“, в следващото поле изберете файла, който подготвихте преди това и натиснете бутона „Импорт“.

Програмата прави автоматична проверка на данните и ако в Excel файла има по-дълги текстове от очакваните, те се съкращават по следния начин:

  • име на клиент – до 255 символ;
  • населено място – до 50 символ;
  • адрес – до 150 символ;
  • получател и МОЛ – до 80 символ;
  • телефон – до 80 символ;
  • email адрес – до 100 символ.