Внасяне на стоки

В програмата можете да внесете списък със стоки и начални количества от предварително подготвен Excel файл. Колоните в него трябва да са подредени в следната последователност: арт. номер (A), име (B), цена без ДДС (C), доставна цена без ДДС (D), наличност (за модул „Склад“) (E), допълнителни бележки (F), име на доставчик (G) и в последната колона – име на търговска група (H).

Изключително важно за правилното внасяне на стоки е във файла да няма празни клетки. Единствено празни може да са клетките в последната колона. Ако в колона E (начална наличност) е въведено количество различно от нула, тогава то ще бъде въведено като движение в модул „Склад“.

След като сте се уверили, че сте изпълнили горните условия, проверете дали в първия ред има антетка и ако има изтрийте реда. След това в Excel изберете „Запиши като“ (Save As …) от главното меню и изберете за формат на файла „XML електронна таблица 2003 (*.xml)“.

Запишете файла на вашия Desktop. Уверете се, че файлът, който подготвихте не е отворен в Excel, отворете програма „Фактуриране ЕУ“ и изберете меню „Стоки и услуги“ > „Внасяне на стоки“. За тип импорт посочете „Excel файл в XML Spreadsheet формат“, в следващото поле изберете файла, който подготвихте преди това и натиснете бутона „Импорт“.