Заявка за отдалечена помощ

Като допълнителна услуга предлагаме специализирана отдалечена помощ в случаите, когато вашата фирма или организация не разполага с техническо лице, което може да се погрижи за инсталирането на софтуера, неговото лицензиране или конфигурирането за работа с локална, отдалечена или централизирана база данни. Предлагаме съдействие и при необходимост от архивиране и прехвърляне на работната база данни от една работна станция на друга.

Заявка за отдалечена помощ

Специализираното техническо обслужване се извършва от технически квалифициран представител на фирма "ЛИЦЕНЗ" ЕООД. Отдалеченото съдействие се извършва само след предварителна заявка, която можете да направите, чрез попълване на следната електронна форма:


ЕИК на фирма: *
Име на фирма: *
Вашите имена:
Телефон за връзка: *
Избор на услуги: *
Избор на ден: *

След изпращане на заявката следва плащане по удобен за вас начин и получаване на уникален входящ номер, който ще ви бъде необходим за да можете да го представите на нашият служител преди да започне работа. Точният ден и време за осъществяване на отдалеченият достъп се уговаря предварително чрез телефонен разговор.

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.

Ангажирайте наш представител онлайн
Въпроси?
АВТОМАТИЧЕН СЕКРЕТАР
МОЛЯ, ОСТАВЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ
В момента няма свободен сътрудник, към който да отправите въпроса си, но ако желаете можете да оставите съобщение, на което да отговорим по-късно.
Вашето име:
Моля, попълнете
Телефон:
Моля, попълнете
Email:
Моля, попълнете
Съобщение:
Моля, попълнете
SSL Certificate
ENCRYPTION ON