Анулиране на фактура

Назад  Напред

Анулиране на фактури, кредитни и дебитни известия може да се осъществи по няколко начина в програмата ФАКТУРИРАНЕ:

 

ВАРИАНТ 1:

Изведете списък с издадените до момента фактури от меню  „Документи” > „Издадени документи” > "Фактури / известия", кликнете с десният бутон на мишката върху документа, който желаете да анулирате и посочете функцията „Анулиране”.

 

ВАРИАНТ 2:

Влезте в режим редакция в документа, който желаете да анулирате, кликнете с десния бутон на мишката в област без особено функционално значение и от появилото се меню изберете „Анулиране”.

 

След като определен документ е анулиран той се оцветява в специфичен цвят, който го различава от останалите издадени документи с програмата ФАКТУРИРАНЕ.

 

При анулиране на фактура е редно документите (копие и оригинал) да се отпечатат на хартиен носител, след което да се прикрепят заедно и да се изпише на ръка "АНУЛИРАНА". Анулираните фактури трябва да бъдат описвани в дневника за продажбите на техния издател. Всяка анулирана фактура е препоръчително да бъде съпроводена със съответен протокол.

 

Сам по себе си протоколът за анулиране на фактури, кредитни и дебитни известия е първичен счетоводен документ, с помощта на който търговец анулира грешно съставен документ, който се счита за отразен в ДДС дневниците на продавача или купувача.

 

Не се разрешават никакви добавки или поправки във фактури, кредитни или дебитни известия към тях. Ако налице е погрешно издадена фактура или известие към такъв документ е редно да се анулират и издадат нови. Издадени фактури или известия, в които липсва начислен данък (при положение, че е редно да бъде начислен) се считат за погрешно съставени документи. За погрешно съставени документи се считат и такива, в които е налице начислен данък, въпреки, че не е следвало да бъде начислен такъв.

 

Обърнете внимание, че абсолютно всички екземпляри на анулираните фактури, кредитни и дебитни известия към тях, в комплект с протокола за анулиране е редно да се съхраняват както от продавача, така и от купувача.

 

Задължителни реквизити към протокола за анулиране на фактура или известие са: номер на протокола и дата на съставяне, информация за доставчик и получател съвпадащи с тези от анулирания документ,  основание за анулирането на документа, номер и дата на документа, който се анулира, подписи на лицата (за всяка от страните) съставящи съответния протокол.