Валидност на лиценз

Предназначение:Използва се за получаване на информация за валиднноста на лиценза, който използвате.
Функция:license_expire
Параметри:-
Резултат:Дата във формат YYYY-MM-DD
Грешки (код):-
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

$d = $FAPI->license_expire();
echo 'Лицензът е валиден до: '.$d.' г.';
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.