Какво означава грешка "EDOMParseError The process cannot access the file because it is being used by another process."?

Съобщението понякога се появява при опит за внасяне на клиенти в програмата за фактуриране от XML файл. В превод означава, че XML файлът, който се опитвате да ползвате или отворите със софтуера за фактури, все още от заключен от друга програма (Excel и др.). Моля, затворете всички други програми, които има вероятност да ползват XML файла и опитайте отново.


Напомняме ви, че ако имате въпрос, на който не намирате отговор в нашия уеб сайт, можете да го зададете онлайн директно към екипа поддържащ уеб сайта и програмата Фактуриране.


Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.